Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Kem-LilliFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 31 Deviations 745 Comments 5,037 Pageviews
×

Newest Deviations

My wife =)) Tiffany Hwang :iconkem-lilli:Kem-Lilli 4 0 PHOTOPACK YOONJO COLLECT BY KEM_LILLI #18 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 24 21 PNG Render - Minha of 9muses #1 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 8 8 Photopack Qri #17 By Kem-lilli :iconkem-lilli:Kem-Lilli 22 7 PHOTOPACK MINAH #16 (Free) :iconkem-lilli:Kem-Lilli 39 71 [PHOTOPACK] MINAH OF GIRL'S DAY #15 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 35 46 [PHOTOPACK] MINAH OF GIRL'S DAY #14 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 39 57 HAPPY BIRTHDAY TO SS SEOLILIHYUN. GIFT FOR SS :iconkem-lilli:Kem-Lilli 10 6 [PHOTOPACK] KIM JI WON - THE HEIRS #13 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 17 18 [PHOTOPACK] KIM JI WON - THE HEIRS #12 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 16 18 [PHOTOPACK] KIM JI WON - THE HEIRS #11 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 19 23 [PHOTOPACK] ULZZANG HONG YONG GI #10 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 18 4 [PHOTOPACK] ULZZANG HONG YONG GI #9 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 10 15 [PHOTOPACK] SUBIN OF DAL SHABET #8 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 20 18 [PHOTOPACK] MINAH OF GIRL'S DAY #7 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 38 41 [PHOTOPACK] ULZZANG HONG YONG GI #6 :iconkem-lilli:Kem-Lilli 22 24

Groups

Activity


- Thực sự là tớ rất chi là rảnh 
- Có 1 bạn hỏi tớ co stock Yoo Ara không?
- TL : có 
- Lần này tớ không up nguyên bộ nữa mà tớ chỉ up 1 stock thôi
- Rảnh quớ mờ ngồi kiếm được 3 bộ *cũng cucheo lắm đó*
- Ai muốn nguyên bộ note tớ - tớ send cho ok??
*Bộ 1* 9l9a0073 by Kem-Lilli
*Bộ 2* 19 by Kem-Lilli
*Bộ 3* 42 by Kem-Lilli
- All by web 
- Tất cả đều chưa được coloring
- Không biết tại sao tớ bị rảnh quá
(Có 1 sự rảnh không hề nhẹ ở đây)
*Nhắc lại*
- Muốn lấy nguyên bộ thì note tớ - tớ send cho 
****************Thanks for reading*****************Bbe7c1f8-1432 by Kem-Lilli
Bye bye ^.^

Comments


Add a Comment:
 
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
Wat back  
Reply
:iconpibaby22:
Pibaby22 Featured By Owner Jul 17, 2014
Wat back ~ please ?
Reply
:iconbucucheoo:
Bucucheoo Featured By Owner Jul 7, 2014
- wat cho cưng :3
Reply
:iconkem-lilli:
Kem-Lilli Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Interface Designer
mơn cưng
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jul 2, 2014
Làm quen = ))
Reply
:iconkem-lilli:
Kem-Lilli Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Interface Designer
Kem G2k1 ^_^
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jul 13, 2014
Rain g2k1
Xh m-t nhé =))
Reply
:iconkem-lilli:
Kem-Lilli Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
ừ ^_^
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
Thanks you for watching me!! ^~^
Reply
:iconkem-lilli:
Kem-Lilli Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
You're welcome . tớ người Việt k cần nói tiếng Anh . :)
Reply
Add a Comment: